Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

Arteterapie

Personální zajištění:  proškolená učitelka

 

Zařazování dětí:

Děti jsou zařazeny na základě doporučení ŠPZ a v souladu s individuálním vzdělávacím plánem dítěte. Učitelka pracuje s dětmi jednou týdně ve 3. skupinách, v celkovém rozsahu tří hodin. Arteterapeutické činnosti jsou jedním s podpůrných opatření zejména pro děti: s nerozvinutou jemnou motorikou, neklidné, emočně labilní (úzkostné, agresivní….), s nízkou schopností koncentrace a pro dětí, které se nesnadno slovně vyjadřují a chybí-li jim adekvátní rozvoj řeči.

 

Stanovené cíle: 

Cílem je uvolnění napětí, agrese, nervozity, strachu a úzkosti, podpora rozvoje schopnosti soustředění, vůle a sebevědomí dětí. Souběžně se cíleně rozvíjí jemná motorika, haptika a manuální zručnost dětí. Pro ty schopnější a pro ty, které začínají vytvářet konfiguraci, může být hlína užitečná pro rozvíjení představy o těle. Dalším přínosem zejména pro děti s těžkým zdravotním postižením je, že tato skupinová činnost může také vyvolat formu společné hry.

 

Obsah činnosti:

Prostředkem k realizaci cílů je práce s keramickou hlínou. Obsahem jsou arteterapeutická cvičení, modelovací techniky (koulení, válení, vytahování, otiskování…) a pracovní činnosti (krájení, nabírání, pasírování…..).

 

      

 

 

    

 

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena