Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

Příprava na ZŠ

Metoda dobrého startu

Zajišťuje: vyškolené učitelky    

Organizace: jednou týdně ve skupinách    

 

Zařazování dětí:

Metody dobrého startu (dále jen ,,MDS“) se účastní děti od pěti let v souladu s individuálním vzdělávacím plánem dítěte. MDS je současně podpůrným programem pro rozvoj dětí s odkladem školní docházky, pro děti z minoritních skupin,  děti s různým stupněm vývojového opoždění, dále pro děti se smyslovými vadami, pro děti s poruchami motoriky. Při práci v rámci MDS berou učitelky v úvahu vývojové zvláštnosti dětí, jejich potřeby i omezení. V této souvislosti je nutný výběr forem práce – počet dětí ve skupině, pomoc asistenta či další učitelky, přizpůsobení pohybových cvičení, rozfázování lekcí apod.

  

Stanovené cíle: 

MDS aktivizuje rozvoj psychomotoriky, přispívá k rozvoji řeči a u dětí s poruchami vývoje upravuje nepravidelně rozvíjející se funkce. Je součástí přípravy na výuku čtení a psaní a působí jako prevence školních potíží. Taktéž je využívána v rámci učitelské a poradenské diagnostiky.

 

Výchozí metodika: Souborná metodika MDS zpracovaná PhDr. Swierkoszovou.

 

Obsah činnosti:

  • V této metodě jde o harmonické propojení motoriky a psychiky, zvláště ve složce akustické, optické a   motorické. Je to psychomotorická rehabilitace, kdy se během písničky či říkadla navozují potřebné pohyby ke psaní.
  • V metodě jde o soubor přesně zpracovaných cvičení.
  • Základem činnosti je psaní v rytmu návodného říkadla.
  • Střídáním velikosti a tvarů plochy se učí děti také správnému přístupu ke ploše a jejímu využití, kterému se přizpůsobuje rozložení tvarů: využití svislé plochy – grafický záznam křídou na tabuli; psaní prstem do krupičky, která je nasypána na barevném tácku; grafický záznam na papír A4  v řádcích zleva doprava.
  • Veškerá činnost je prováděna v rytmu ( hra na tělo, úhozy do naplněných látkových sáčků, hra na ozvučná dřívka, dupání do podlahy, grafický záznam na různé plochy atd.)
  • Současně jsou cvičení doplňkovými a podpůrnými aktivitami logopedické péče a rozvoje hrubé i jemné motoriky.  
     

         

   

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena