| Přihlásit |     | Nápověda |    

Poplatky ve šk.r.2022/2023

 Ve šk. roce 2022/2023 uhradí rodiče do 15. dne v měsíci .

   380,- Kč úplatu na provoz MŠ / celodenní docházka

   190,- Kč poměrné snížení částky na základě písemné žádosti

   

 

 Za děti, které během šk. roku 2022/2023 dovrší věku 6 let, se příspěvek na provoz neplatí. Totéž platí pro děti s odloženou školní docházkou.

 

 

 

 

 

  

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena