| Přihlásit |     | Nápověda |    

Režim dne

 6.30  -  7.45 hod.  ranní hrové činnosti

 7.45  -   8.30 hod. hry, pohybové chvilky

 8.30  -   9.00 hod. WC, hygiena svačina

 9.00  -   9.30 hod. hlavní výchovná činnost

                                podle rámcového  programu

 9.30  -11.30 hod. pobyt venku

11.30 -12.00 hod. hygiena, oběd

12.00 -12.30 hod. hygiena, převlékání na odpočinek,

                               odchod po obědě

12.30 - 14.00 hod. odpočinek, čteme v MŠ

14.00 -14.30 hod. hygiena, odpolední svačina

14.30 - 16.30 hod. odpolední zájmové činnosti

 

Příchody a odchody dětí v jinou dobu je předem nutné domluvit

s třídní učitelkou.

 

Po obědě se děti rozcházejí od:     12.10 - 12.30 h.

Odpoledne se děti rozcházejí od:   14.15 - 16.30 h.

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena