| Přihlásit |     | Nápověda |    

Stravné

Od září 2022 se bude upravovat cena stravného takto:

 

Děti do 6 let:                                                     Děti s odloženou školní docházkou:

Přesnídávka   8,- Kč                                          Přesnídávka   9,- Kč

Oběd            29,- Kč                                          Oběd             32,- Kč

Svačina          8,- Kč                                          Svačina           9,- Kč

Celkem         45,- Kč na den                              Celkem          50,- Kč na den

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výše stravného ve šk. r. 2021/2022:

              strávníci 3 - 6 let:    40,- Kč                 strávníci: 7 - 10 let:   45,- Kč

        

                                                     

Úplata za provoz MŠ a stravné se bude platit bezhotovostně - inkasem.

Děti, které jdou domů po obědě, odpolední svačinu nehradí.

V září uhradí rodiče nových dětí zálohu 500,- Kč, která jim bude vrácena po ukončení docházky v MŠ.

Pracovní doba vedoucí stravovny: Pondělí     11.00 - 14.00 h

                                                       Úterý           8.00 - 11.00 h

                                                       Středa       11.00 - 14.00 h

                                                       Čtvrtek        8.00 - 10.00 h

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena