| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

 

Informace k střednímu vzdělávání

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním

roce 2019/2020

 

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2019 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2020; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020.

Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2020.

Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu zde vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:

čtyřleté obory vzdělání

úterý 14. dubna 2020…… první řádný termín

středa 15. dubna 2020 … druhý řádný termín

obory šestiletých a osmiletých gymnázií

čtvrtek 16. dubna 2020 ……. první řádný termín

pátek 17. dubna 2020 …... druhý řádný termín

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

středa 13. května 2020 …. první náhradní termín

čtvrtek 14. května 2020 …… druhý náhradní termín


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena