Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

PRO RODIČE

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

v období do konce školního roku 2019/2020

   Organizace pohybu osob před školou, v areálu školní zahrady a v budově MŠ

 • Minimalizovat shromažďování osob a dodržovat odstupy 2 metry (neplatí u doprovodu dítěte).

 • Pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének se zakazuje ve všech vnitřních prostorech MŠ.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci z MŠ v prostorách školy roušky nosit nemusí.

 • Do budovy MŠ doprovází dítě pouze 1 osoba (neplatí pro sourozence mladší 10 let).

 • Pohyb doprovázejích osob v prostoru MŠ je omezen pouze na šatnu dětí.

 • V šatně proběhne předání a vyzvednutí dítěte. Kontakt s pedagogem bude omezen na nezbytné minimum. Po kontrole zdravotního stavu převezme dítě učitelka a odvede do určené třídy. 

Při prvním vstupu do MŠ po zahájení jejího provozu předkládá zákonný zástupce dítěte „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (viz samostatná příloha). Formulář čestného prohlášení je ke stažení na webových stránkách MŠ nebo zákonný zástupce formulář prohlášení obdrží při příchodu do MŠ a podepíše před předáním dítěte. 

   Hygienická opatření

 • Před otevřením MŠ byl proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.

 • Do MŠ přijmeme pouze zdravé dítě. Při příchodu změříme dítěti bezdotykovým teploměrem teplotu. Pokud dítě bude vykazovat známky virového infekčního onemocnění má učitelka možnost dítě nepřijmout.

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý (děti i personál) důkladně umýt ruce vodou, tekutým mýdlem a popř. dezinfekcí na ruce.

 • Umývárny a toalety jsou vybaveny mýdlem i dezinfekčním prostředkem na ruce v dávkovači, papírovými ručníky, rukavicemi při dopomoci s osobní hygienou dětí.

 • Prostory jsou pravidelně a často větrány (minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut).

 • Několikrát denně je prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet osob (zejména kliky, vypínače, úchyty, vodovodní baterie, hračky, učební pomůcky apod.).

 • Nejméně jednou denně probíhá: Důkladné čištění všech místností, úklid a dezinfekce toalet, vyprázdnění odpadkových košů.

   Organizace předškolního vzdělávání

 • Pro pobyt venku je přednostně využívána školní zahrada. Při pobytu mimo školní zahradu jsou využíváná bezpečná a klidná místa. Současně jsou dodržována aktuálně platná hygienická opatření vyhlášená Vládou ČR a MŠMT.

 • Pro jednotlivé skupiny/třídy je na školní zahradě určen oddělený prostor.

   Školní stravování

 • Stravování probíhá v běžné podobě.

 • Před jídlem si musí každý (děti i personál) důkladně umýt ruce vodou, tekutým mýdlem a popř. dezinfekcí na ruce.

 • Při přípravě a vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Pedagogičtí pracovníci používají při dopomoci během jídla rukavice.

 • Děti si samy nepřipravují nádobí, příbory a neberou si jídlo.


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena