Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

Výsledky přijímacího řízení

 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve Speciání mateřské škole Příbram je zveřejněn na seznamu žadatelů pod přiděleným registračním číslem a s uvedením výsledku přijímacího řízení. Seznam je umístněn pod lištou v samostatně přiloženém dokumentu.

Oznamování rozhodnutí o přijetí  

(§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění).

  • Výsledky přijímajícího řízení se oznamují zveřejněním seznamu žadatelů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého dítěte.
  • Registrační číslo je žadatelům sděleno při podání žádosti.
  • Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě – vstupní chodba do budovy MŠ.
  • Seznam s výsledky přijímacího řízení bude vyvěšen nejpozději 30 den od zahájení řízení tj. ode dne, který byl stanoven jako termín pro podání žádostí o přijetí v daném roce.
  • Ředitelka MŠ rozhodnutí přijatým dětem neodesílá. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují pouze zveřejněním seznamu.
  • Ředitelka MŠ odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým dětem.

 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena