Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA MŠ

[  Mateřská škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým toto prostředí vyhovuje lépe než mateřská škola běžného typu.

 

[  Hlavním cílem vzdělávání je zabezpečit uspokojování přirozených potřeb dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoj jeho osobnosti ve spolupráci s rodinou a  v návaznosti na výchovu dítěte  v rodině.

 

[ Školní vzdělávací program mateřské školy se nevzdaluje hlavnímu proudu předškolního vzdělávání a tím dává dětem možnosti širšího vzdělání s nadstavbou speciálně pedagogické péče.

 

[ Vzdělávání v  mateřské škole je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí a jejich individuálním postupu v učení.

 

[  Podmínky a organizace vzdělávání přípravy dítěte na povinné vzdělávání jsou realizovány tak, aby dítě dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jeho možnostem.

 

[  Výchovu a vzdělávání v mateřské škole speciální chápeme jako počáteční fázi celoživotního procesu rehabilitační a integrační péče  o jedince.

 

[  Připravujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami pro příští život ve společnosti se samozřejmou snahou o dosažení integrace.

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena