| Přihlásit |     | Nápověda |    

Aktuality

 

Vzhledem k současné situaci jsou po dobu nouzového stavu zrušeny lekce plavání, keramika v Točírně a Aktivní školka (cvičení na ZŠ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schůzka rodičů - informace

    - viz. dokumenty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kapacita MŠ je plně obsazena..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a milé děti,

 vítáme vás v novém školním roce a věříme,

že provoz MŠ  a školských zařízení proběhne v maximálním možném rozsahu, aby epidemiologická situace co nejméně ovlivnila vzdělávání.

 

Ve spolupráci s Vámi budeme ale muset dodržet některá doporučení, která vyšla v manuálu MŠMT pro šk. rok 2020/2021:

- rodiče vstupují do MŠ v roušce

- děti ve školce roušku nenosí /dejte ale 1 preventivně do šatny/

- zaměstnanci školy nosí štít nebo roušku dle svého zvážení

- po vstupu do MŠ si důkladně 20 až 30 sekund umyjte ruce teplou vodou a mýdlem,

  popřípadě proveďte dezinfekci rukou

- pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy MŠ je omezen, dítě

  doprovodí ze šatny do třídy 1 osoba, ostatní počkají dole u vchodu

- stejný postup je i při vyzvednutí dítěte z MŠ

- prohlášení o bezinfekčnosti se nyní nepředkládá

- důraz bude kladen především na osobní a respirační hygienu

- pokud se u dítěte vyskytne rýma, nebo kašel, doloží rodič od dětského lékaře

  prohlášení, že může do kolektivu

- osoby s příznakem infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

- při podezření z nákazy si rodič vyzvedne dítě ze školy neprodleně

 

Co má mít dítě s sebou:

- pevné bačkory, ne pantofle !!! - podepsané

- pohodlné oblečení do třídy a na převlečení na zahradu / kalhoty/

- náhradní spodní prádlo

- pyžamo /podepsané/

Formuláře, které jste dostali na schůzce odevzdejte při nástupu do MŠ.

Žádáme o docházku do 8.00 hod. do třídy

 

Věřím, že vše společně zvládneme a tento školní rok proběhne klidněji, za celý

 

kolektiv MŠ:                        Věra Pácová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

            

                                        


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena