| Přihlásit |     | Nápověda |    

ŠKOLNÍ DRUŽINA - základní informace

 

 

 

Ráno                        6 : 30 -   7 : 55           

Odpoledne             11 : 35 - 16 : 30

                              

                               14 : 00 - 16 : 30  -  ZÁJMOVÁ ČINNOST

 

Činnosti ve ŠD

 

Každý den se mohou děti zapojit do volitelné činnosti školní družiny.

     

 

ODCHODY DĚTÍ    - dle řádně vyplněného zápisního lístku

                                    - na písemné vyzvání rodičů

T E L E F O N I C K Y   N E L Z E   D Í T Ě  O M L U V I T  !!!!!!                                       

                                       . Ve školním roce 2019/2020 proběhne ve školní družině celoroční projekt.

„PO STOPÁCH JOSEFA LADY“


V rámci projektu můžeme nejrůznějším způsobem naplňovat výchovné cíle a rozvíjet dovednosti a znalosti dětí.

 

   Hana Poláková

vedoucí vychovatelka

tel. 773 622 230

polakova@zsobecnice.cz

 

Pavla Strmisková

vychovatelka

tel. 725 036 078

strmiskova@zsobecnice.cz

 

Kristýna Strmisková

vychovatelka

strmiskova.k@zsobecnice.cz

 

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena