V době uzavření školy volejte na
603 27 11 38, 777 96 30 20

 

OZNÁMENÍ

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ RADY OBCE ZE DNE 13.03.2020

SE OD 16. 3. 2020 UZAVÍRÁ

MATEŘSKÁ ŠKOLA DO ODVOLÁNÍ

---
OD 16. 3. 2020
UZAVŘENA TĚLOCVIČNA ŠKOLY
-
Vážení rodiče,
na základě nařízení Vlády platí od 11. 3. 2020 zákaz
osobní přítomnosti žáků na základních, středních školách,
odborných učilištích a univerzitách.
Na mateřské školy se opatření nevztahuje.
Zákaz platí do odvolání.
Pro další informace sledujte stránky školy a EDUPAGE.

https://www.zsbohutin.cz/wp-content/uploads/2020/03/Document-page-001-4.jpg

https://www.zsbohutin.cz/wp-content/uploads/2020/03/Document-page-002-1.jpg

-----------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

v této situaci máte nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy.

Tuto žádost vystavíme ve škole.

Na ošetřovné má při splnění stanovených podmínek (§ 39 až 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) nárok zaměstnanec, pokud nemůže vykonávat zaměstnání z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti (dříve se tato dávka nazývala "Podpora při ošetřování člena rodiny"). Náleží také v případě, kdy zaměstnanec nemůže pracovat, neboť musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu epidemie, havárie či jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Při péči o dítě starší 10 let z důvodu uzavření školy ošetřovné nenáleží.

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištěnívyplácí ji od prvního dne ošetřování příslušná okresní správa sociálního zabezpečení po dobu nejdéle 9 kalendářních dní (popřípadě 16 kalendářních dní u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku). Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v ošetřování vystřídat (vystřídání v péči je možné jen jednou). Doba poskytování ošetřovného se tímto vystřídáním neprodlužuje.

V případě nároku na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení jej uplatní zaměstnanec tiskopisem "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)". Tento tiskopis mu vydá ve 2 vyhotoveních škola (výchovné zařízení), do které dítě chodí. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli. Druhý díl tohoto tiskopisu slouží pro uplatnění nároku v případě vystřídání v péči o dítě, jinak se nepoužije.

Zaměstnavatel vyplní v tiskopisech v rubrice "záznamy zaměstnavatele" které dny v průběhu potřeby ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do zaměstnání. Doklady k uplatnění nároku na dávku spolu s vyplněným tiskopisem "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" předá neprodleně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Některé skupiny pojištěnců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok (např. zaměstnanci malého rozsahu, zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti, domáčtí zaměstnanci).

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

-------------------------

Od 1. 3. 2020 se škola zapojila do projektu 
"NENECH TO BÝT"

Ahoj! Díky, že chceš pomáhat s námi.

Necítí se někdo ve třídě dobře, nebo mu je ubližováno? Díky této stránce můžeš bez žalování napsat osobám ve škole, které mu pomohou. Navíc se nikdo nedozví, že jsi jim to řekl zrovna ty.

 Upozorni na to anonymně a rychle skrz NNTB.

https://www.nntb.cz/s/58cf278
 
                                   
 
Hledáte základní školu?

Máte doma budoucího prvňáčka a stále nejste přesvědčeni, na kterou školu své dítě dáte? Každé dítě je jiné. Nemusí se cítit dobře v přeplněné třídě a ve velké městské škole. Často mají rodiče sami obavy, jak jejich dítě zvládne přechod ze školky do školy plné nástrah. Nabízíme Vám řešení. Přijďte se podívat na naši školu, kde vládne rodinná atmosféra, učitelé znají většinu dětí. Na celé škole je pouze devět tříd, děti pracují v malém kolektivu a učitelé mají čas na individuální přístup k dětem. Žáci, kteří dojíždějí z Příbrami do Obecnice, jsou nadšeni, že mohou trávit například hodiny tělesné výchovy či přírodopisu v přírodě nedalekých Brd. Nejen malý kolektiv a okolní příroda jsou lákavé, ale i dodržování tradic, které nás provázejí celým školním rokem a ve městech jsou často zapomenuty.

Na druhém stupni mají žáci na výběr z řady volitelných předmětů, od konverzace z anglického a německého jazyka, semináře z českého jazyka až po přírodovědné praktikum, informační technologie či sportovní hry. Škola je sice malá a útulná, ale nezapomíná na nezbytnost cizích jazyků. Vedle anglického jazyka se zde vyučuje jazyk německý a francouzský. Své komunikační znalosti si žáci  mohou ověřit i výletem do Anglie. Pravidelně se také konají pobyty v přírodě a cyklo-turistický kurz. Navštivte kdykoli naši školu a uvidíte sami.