| Přihlásit |     | Nápověda |    

Žádost o přijetí do 1. tř. 2020/2021

Image result for pastelka gif

 

Pro rodiče, kteří budou žádat OŠD info z PPP Příbram

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách
www.pppstredoceska.cz

Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

 

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena