| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

Mgr.Jan Kernal

Školní metodik prevence

kernal@zsobecnice.cz

318 614 022

KONZULTACE:

středa

 od 11:45 – 12:30 hodin

Je možno domluvit individuální termín konzultace. 

 

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní  proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školní metodičku prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

         S přátelským pozdravem Mgr. Jiří Kadlec

 

 

 

Masarykova základní škola v Obecnici je již čtvrtým rokem zapojena do projektu Řešení vrstevnických vztahů.

 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizuje ho VIOD                          (Vzdělávací institut ochrany dětí).

Jedná se o projekt, který zavádí na školách systém vrstevnické podpory zaměřený na pomoc   a podporu dětem či mladým lidem. Zvyšuje povědomí o problémech, kterým děti a mladí lidé čelí. Pomáhá ale také školám a ostatním zařízením se zkvalitněním jejich prostředí nebo například s prevencí nežádoucích jevů. Po celý školní rok probíhají setkání podporovatelů,   kde se žáci učí vhodně komunikovat, naslouchat, budovat tým, spolupracovat a řešit problémy, rozpoznat šikanu, orientovat se ve vybraných zákonech ČR. Setkání s podporovateli  se uskutečňují pod vedením Mgr. Jany Pokorné. Tato setkání vedou k prohloubení  co nejpříznivějšího prostředí pro všechny žáky MZŠ Obecnice. Poslední setkání podporovatelů vrstevnických vztahů se uskutečnilo dne 15. února 2012. Setkání bylo tentokrát věnováno problematice poruch příjmu potravy. Podporovatelé se dozvěděli, jak poruchám příjmu předcházet, kde vyhledat pomoc.

Na podporovatele se můžete obracet kdykoli v jejich kmenových třídách.


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena