| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

 

,,Virtuální svět“

Dne 13.3.2016 jsme se s žáky naší školy sešli na slavnostním předání cen za výtvarnou soutěž „Virtuální svět“. Do soutěže se aktivně zapojili žáci všech tříd i žáci, kteří v naší škole navštěvují výtvarný kroužek. Bylo oceněno celkem 19 prací, které si všichni mohli prohlédnout v prostorách školy. Výtvarná soutěž byla nedílnou součástí celoročního projektu ,,Virtuální svět“. Projekt si klade za cíl seznámit žáky s nebezpečími, která s sebou přináší aktivní využívání kyberprostoru. Těšíme se na další pěkné práce žáků v příštích soutěžích.

Ocenění žáci: Petáková T., Novotná N., společná práce žáků 1. tř., Hrubec T., Laipoldová Š., Pondělíčková L., Oktábcová B., Lundáková A., Blažková H., Havelková K., Blažková H., Robauch Z., Polák D., Polák J., Veverková A. – Novotná A., Wimerová, Pokorný T., V., Bíza M., Žofková V.