| Přihlásit |     | Nápověda |    

Finanční gramotnost 2013

Učili jsme se, jak v dospělosti získat finanční nezávislost

Ve dnech 6. a 7. listopadu se pro žáky osmé a deváté třídy konala zajímavá akce. Jejím záměrem bylo naučit chlapce a děvčata správně hospodařit s penězi. Dvě zástupkyně České spořitelny – Ing. Šárka Růžičková a Šárka Žofková -  prostřednictvím hry nazvané Finanční svoboda vysvětlily dětem mnoho pojmů, které souvisejí s finančním trhem. Při hře žáci postupovali podle připravených scénářů, nejprve se snažili úkoly splnit  ve dvojicích a druhý den už rozhodoval každý sám za sebe. Nakupovali, pojišťovali se, spořili, prodávali atd. Cílem bylo dosáhnout v určitém věku prostřednictvím správného hospodaření splnění předem určených životních cílů a stát se finančně nezávislým.

Všichni se aktivně zapojovali, využívali nově získané informace a výsledky se scénář od scénáře značně lepšily, protože se každý snažil zodpovědně a co nejlépe rozhodovat. Ve hře zvítězili Jitka Ptáčková, Matyáš Hrkal a Dominik Sandr, ale vítězi jsme vlastně byli všichni, protože jsme získali cenné informace pro život.

                                                                                                              Jaroslav Zapletal, Vojtěch Melichar