| Přihlásit |     | Nápověda |    

Den knihy 2013

Oslavili jsme Mezinárodní den dětské knihy

Kniha měla sice svůj svátek 2. dubna, ale my jsme slavili 5. dubna dopoledne, protože večer se navíc konala i Noc s Andersenem, což je vlastně také svátek knih. Aktivní byli úplně všichni. Žáci druhého stupně při hodině českého jazyka pečlivě připravovali program pro ty mladší a děti z prvního stupně se zapojily do plnění poučných i zábavných činností na přichystaných stanovištích. Jen jedno zadání jsme měli společné – všechny knihy, postavy, úkoly budou mít vztah k tématu  Voda. Jak oslava probíhala? Nejprve žáci deváté třídy navštívili všechny třídy z prvního stupně a vysvětlili pravidla, objasnili program a připomněli význam knihy pro náš život. Potom už následovalo „kolečko“ na stanovištích. Osmáky jsme mohli potkat v tělocvičně v kostýmech postav z pohádek. Vodníci, víly, rusalky, bludičky, piráti a další známé figurky (všichni samozřejmě měli u sebe knihy, ze kterých pocházejí) potřebovali pomoci se záchranou. To dokázal pouze ten, kdo splnil sportovní úkoly, například Rákosníček se z rybníčku vynořil jen tehdy, když se trefili míčkem do hladiny. Piráti propustili děti z ostrova, když postavily loď. Vodníci požadovali, aby děti pochytaly ryby a vyluštily kód k otevření záhadného zámku. U bludiček se museli všichni proplést lesem a bažinami a ani další úkoly nebyly jednoduché. Na dalším stanovišti, v prostoru jedné třídy, byla připravena výstava knih různých žánrů se společným tématem – Voda. Kromě prohlížení knih zde děti získávaly i informace o autorech a ilustrátorech, kteří knihy na dané téma tvořili. Dobří čtenáři se střídali při čtení vybrané pohádky o víle Amálce. Chlapci a dívky z deváté třídy si připravili různé kvízy, hádanky, křížovky, doplňovačky, spojovačky, přesmyčky, skládanky. Tady se někteří účastníci oslav trochu „zapotili“, ale nakonec se vše podařilo. Žáci ze šesté a sedmé třídy měli připravenou dramatizaci tří vtipných pohádek, vyprávění pověsti a přednes básní. Diváci se dobře bavili, protože herci vložili do ztvárnění svých rolí hodně energie a dali si záležet, aby publikum zaujali. Na dalším stanovišti vymýšlely děti své přání knize k jejímu svátku. Každá třída si vytvořila vlastní plakát s přáníčky. Nedá se říct, která třída byla nejvíce originální, protože všech devět plakátů prokázalo nápaditost svých tvůrců i jejich radost z toho, že knihy mohou být součástí jejich života. Na těch, kteří program připravovali, i na těch, kteří si ho užívali, bylo vidět, že si opravdu svátek užívají. Panovala vynikající nálada, všichni dodržovali pravidla a odnesli si dobrý pocit i poučení.                                                                                                 K. Chaloupková, V. Kovařík, IX. tř.