| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

             Den tolerance

 

    Tak jako každým rokem se na naší škole již  tradičně konal  Den tolerance, který letos připadl na 8. prosince 2010. Projektového dne se zúčastnila téměř celá škola - od 2. do 9. ročníku.

   Opět k nám zavítaly lektorky humanistického centra Narovinu paní Mgr. Lenka Rosková, PhDr Jolana Ročňová a Mgr. Veronika Šimečková PhD. Z občanského sdružení Wontanara, které se zabývá již od roku 1999 Adopcí na dálku a dalšími projekty  na výstavbu škol a nemocnic v Africe, nás přijela navštívit Mgr. Dagmar Bystřická PhD, která dětem přiblížila situaci ve školství v Guineji. Pro děti byly tyto informace velmi zajímavé, protože v loňském roce naše škola adoptovala čtyřletého chlapečka Mohameda Lamine, který žije právě v Guineji, ve městě Konakry.

    Dětem prvního stupně se převážně věnovala lektorka Veronika Šimečková, která vytvořila atmosféru života v africké vesnici pomocí krásných fotografií, různých předmětů a látek.

    Po zhlédnutí filmu o životě afrických dětí následovala beseda, během které se mohli žáci ptát na všechno, co je zajímalo. Dozvěděli se tak o rozdílech mezi životem u nás a v Africe. Během dopoledne je čekala ještě výroba školních pomůcek, výroba masek a pásmo s diapozitivy "Jak se žije v Africe", přibližující jim přírodu, jídlo i kulturní zvyky této oblasti. Děti tento program velmi zaujal, protože řada informací pro ně byla úplně nová a překvapivá.

     Pro žáky druhého stupně, kteří se již s problematikou života v Africe seznámili v loňském roce, byl připraven trochu jiný program.

     Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli film Dětští vojáci a lektorka Lenka Rosková s nimi pak besedovala o problematice zneužívání dětí ve vojenských konfliktech po celém světě. Pro žáky 8. a 9. třídy měla připravený film o obchodu s lidmi a sexuálním zneužívání  na Ukrajině. V následné diskuzi se dozvěděli více o tomto závažném problému, se kterým se bohužel mohou setkat i v naší zemi.

     Všichni žáci druhého stupně se dále postupně  vystřídali v programu primární prevence týkající se AIDS/HIV vedeném lektorkou Jolanou Ročňovou, která se specializuje na toto závažné téma. Interaktivní a zábavnou formou se jim snažila  tuto oblast přiblížit, což se jí - dle vyjádření žáků - zřejmě také podařilo.

 

                                                              Marie Riegertová, učitelka

 

 

 

A jaké byly pocity žáků druhého stupně ?

 

- Beseda mi přinesla nové informace o HIV/AIDS, přehodnotila jsem některé své názory.  

   

- Ačkoli jsme diskutovali o vážném tématu, oceňuji, že lektorka dokázala mluvit s vtipem.    

 

- Zapůsobil na mě film o tom, jak žijí lidé v Africe. Bylo mi jich líto, zvláště dětí.                   

 

- Zaujalo mě vyprávění o životě v Guineji, odkud pochází malý chlapec, kterého jsme adoptovali na dálku.                                                                                                          

 

- Připadalo mi hrozné, kolik dětí bojuje v armádě a jaký mají život.         

 

- Při filmu o únosech a obchodu s lidmi jsem si uvědomila, jak musím být opatrná. Na každém rohu číhá nebezpečí a člověk si to ani neuvědomuje.

 

 

den tolerance

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena