| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

Evropský den jazyků

   Devátého října 2009  ve škole  proběhla akce k závěru projektu Evropský den jazyků. Účastnili se ho žáci druhého stupně, kteří se společně podíleli také na přípravě. Šestá a sedmá třída si přichystaly výukové plakáty s rozdělením jazyků, kterými se v Evropě mluví. Žáci vytvořili přehledy nejčastěji užívaných slov. Mohli jsme tak porovnat nejen zvukovou podobu jazyka, ale i písemný projev.

   Na prezentacích jednotlivých evropských zemí si dali záležet chlapci a děvčata z osmé  a deváté třídy. Již 14 dní předem si vyhledávali informace, sháněli obrázky, vytvářeli výukové plakáty a doprovodné prezentace v programu Power Point na vybrané téma. Všichni se snažili, aby jejich práce byla perfektní, představila vybranou zemi po všech stránkách a zaujala mladší spolužáky.

    Záměr se povedlo naplnit. Vystoupit před sedmdesát diváků nebylo jednoduché, ale všichni se tohoto  úkolu zhostili s úspěchem. Publikum soustředěně naslouchalo a odměňovalo práce  i jejich autory potleskem. Žáci si vyzkoušeli své dovednosti v praxi, odnesli si nejen nové poznatky, ale také zajímavé zkušenosti. Práce byly vystaveny v prostorách školy. Zkrátka: akce se vydařila.                    

                                                                                                    Kristýna Strmisková         

 

      3       4

 

6

 

5

 

8

 

7

  

             

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena