| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

Evakuace

 

       Dne 9. 5. 2008 začala hořet škola. Nehořelo doopravdy, ale jenom jako. Byl to simulovaný požár. Ze střechy školy stoupal barevný kouř. Ozvala se siréna a celá škola se během chvíle evakuovala na školní zahradu. Jen osmáci zůstali uvěznění ve třídě. To už přijížděli členové  Sboru dobrovolných hasičů v Obecnici, kteří se připravili k zásahu a začali hasit,  pronikli do budovy a zachránili žáky i s panem učitelem. Prohlédli školu a vyběhli až na půdu, aby zlikvidovali požár. V tu chvíli přijeli také hasiči ze Záchranného hasičského sboru  Středočeského kraje - Příbram a předvedli ukázku práce s plošinou. Všem šla činnost dobře od ruky, a tak byla škola brzy zachráněna. Všichni společně se potom přesunuli na hřiště, kde si děti mohly prohlédnout techniku i vybavení a také se ptát hasičů na všechno, co je zajímá. Počasí bylo velmi hezké, a tak ani nevadilo, že občas trochu vody vítr zahnal i na diváky.   

      Chtěli bychom poděkovat hasičům za ukázky, odpovědi na zvídavé otázky i čas, který nám věnovali.                                                  

                             K. Komanová, I. Suchánková, 6. tř.

 

 1  2  

3 4 

5 6      

7 8 

10 9   

12  13  

14 15

 

                              11

                    

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena