| Přihlásit |     | Nápověda |    

Noc s ANDERSENEM 2008

                      Noc s Andersenem

                         dáše

Letos již potřetí jsme se sešli, abychom ve škole prožili Noc s Andersenem naplněný kvízy, hádankami, četbou, hrami, dobrodružstvím i legrací. Mladší žáci se zaměřili na dílo spisovatele Karla Čapka. Hráli si a soutěžili v duchu jeho knihy Devatero pohádek. Nejvíce

je zaujala Pohádka pošťácká. V roli malých skřítků rozlišovali psaníčka smutná a veselá, povídali si o dopisech a také je psali. Jako poštovní doručovatelé překonávali nástrahy při doručování dopisů a k tomu si ještě vesele  zazpívali píseň Jede, jede poštovský panáček.

Ve školní družině vyrobili z papíru  poštovní vůz  i s koňským spřežením. Za zvuků poštovní trubky vyrazilido ulic, aby svá psaníčka s pozdravem z  Noci s Andersenem doručili  na správné adresy některých obecnických občanů. Ve funkci pošťáků se osvědčili, protože nezabloudili a všechny adresy našli (možná jim pomohlo, že si na cestu svítili lampiony). V jejich činnosti jim vydatně pomáhaly dívky z 8.   a 9. třídy.

Starší děti se přenesly do pravěku. I tady se nejdříve luštilo, až se mozkové závity zavařovaly. Šlo totiž o to, kdo bude stát v čele celé tlupy. Hrdinové knih Eduarda Štorcha ožívaly před našima očima. Tlupa pravěkých lidí, Mamutů, pod vedením nejstatečnějšího  a nejchytřejšího náčelníka (Ivanky zvané Myška) si zařídila svoji jeskyni a vyzdobila ji nástěnnými malbami i kožešinami. Nechyběla ani venuše z hlíny. Stateční lovci si vyrobili z pazourků zbraně a  ozdobili  se symboly odvahy – náhrdelníky z vlčích zubů i orlími pery. Ženy vyráběly obleky z kůží a misky z hlíny, sbíraly plody, drtily obilí pomocí kamenů  a připravovaly ozdoby z mušliček a oblázků.  Muži nenechali nikoho hladovět a nalovili alepsoň ryby (papírové), zubři totiž utekli a mamuti byli v nedohlednu. Tlupa si zazpívala svoji píseň , kterou si dodávala odvahu, zahnala nebezpečnou smečku vlků (ta se tu toulala ještě ze Zlatého nugetu Bečánova) a s pozdravem, který nelze zachytit slovy (byl hodně pantomimický a zvukový, protože napodoboval mamuta) se uložila do jeskyně k odpočinku. Zasloužila si ho.

Všichni jsme si přišli na své a užili si  dost legrace. Obdrželi jsme pamětní list a průkazku vzorného čtenáře, protože jsme splnili všechny úkoly a prokázali, že knihy jsou nám opravdu dobrým kamarádem.

 

ba  dět

vš  sp

                   kub

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena