| Přihlásit |     | Nápověda |    

Jarní týden ekologické výchovy

Od 30. 5. 2005 do 3. 6. 2005 proběhl na naši škole Jarní týden ekologické výchovy, který navazoval na sázení stromků v lokalitě Pahorek.

Celý týden se žáci setkávali s problematikou ochrany životního prostředí. Součástí této akce byl mimo jiné i pohádkový les. Žáci VII. třídy připravili program pro 1. a 2. třidu. V pohádkovém lese vystupovaly postavy, které tentokrát prověřovaly vědomosti a dovednosti z oblasti environmentální výchovy. Děti z některých tříd se podílely na úklidu okolí školy. Vyvrcholení celé akce bylo oslovení pana starosty J. Hudečka s žádostí o pomoc při třídění odpadu.

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena