| Přihlásit |     | Nápověda |    

Ekologická výchova

V rámci ekologické výchovy na naší škole jsme se zapojili prostřednictvím společnosti ECOBAT s.r.o do vzdělávací akce "Hrátky s BATem." Jedná se o zábavnou formu pro děti na I.stupni /divadelní scény, znalostní kvíz atd./, která seznamuje se způsoby a významem sběru přenosných baterií. Dne 23. 4. 2007 se děti prakticky seznámily se Žabákem BATem a mohly si vyzkoušet nabízenou vzdělávací akci. Se jmenovanou společností  jsme sepsali Smlouvu o zajištění zpětného odběru přenosných baterií. MZŠ Obecnice se bude snažit prostřednictvím svých žáků působit na širokou veřejnost v obci a tím zvýšit uvědomění občanů v rámci ekologie.

1

2 5

3

4

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena