| Přihlásit |     | Nápověda |    

Další vzdělávání PP

Další vzdělávání  pedagogických pracovníků

 

Národní institut pro další vzdělávání připravuje a nabízí přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů. MZŠ Obecnice využila možnosti získání vzdělávání všech pedagogických pracovníků  bez finančního podílu. Na základě splněných kritérií a zpracování podkladů  byla naše škola vybrána a zařazena do projektu „Akce na zakázku“. Po tři dny se učitelé a vychovatelé zabývali hodnocením a individualizací vzdělávacího procesu pod vedením zkušených lektorek Mgr. J. Budíkové a PeadDr. D. Jucovičové. Přínos  proškolení celé sborovny vidíme v jednotném výchovném působení  všech pedagogických pracovníků

 

No name picture      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      No name picture                  

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena