| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

Halloween ve škole

          Dne 31. 10. 2016 proběhl v Masarykově základní škole projekt „ Halloween ve škole“. Projektu se zúčastnili žáci 2. třídy pod vedením Mgr. Jany Pokorné, žáci 4. třídy pod vedením paní učitelky Miloslavy Kotápišové  a žáci 5. třídy pod vedením Mgr. Evy Bízové. Většina zúčastněných byla celý den ve strašidelných převlecích. Ani paní učitelky nezůstaly pozadu a v převlecích čarodějnic připravovaly žákům zajímavé úkoly.

Během tohoto dne se žáci seznámili s tradicemi a zvyky oslav svátku Halloween a plnili oborové dovednosti, které si pro ně vytyčili třídní učitelé. Žáci také měli možnost navštívit „Halloweenskou krčmu“, kterou pod vedením paní učitelky Markéty Bajerové připravili žáci IX. třídy a zhlédnout krátké divadelní představení v anglickém jazyce v podání žáků VIII. třídy.

Třetí vyučovací hodinu se v tělocvičně Masarykovy základní školy Obecnice konal „Halloweenský ples“. Žáci se aktivně zapojili do rytmických a pohybových her, navíc se seznámili se základy společenského chování. Dle mínění učitelů i žáků se tato společná část projektového dne povedla. Děti se podílely na utváření příjemné atmosféry. Očekávané cíle průřezového tématu Multikulturní výchovy se podařilo splnit.                                                                                                                             

                                                                                                                   Mgr. Eva Bízová