| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

           

               

Vážení rodiče,

 od 1. 4.  přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně poze přes internet!!!

Odhlášení oběda pouze do 7.00 hodin. Poté nelze oběd odhlásit - můžte si ho vyzvednout ve školn jídelně od 11.00 - 13.30 hod..

Nezapomíneje odhlašovat obědy přes internet i na mimoškolní akce (soutěže, divadla, ozdravné pobyty....)

Stáhněte si do svého mobilu aplikaci strava.cz, nebo  v pc

https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky?zarizeni=0866

Přihlašovací údaje vám byly předány.

Návod:

http://uloziste.visplzen.cz/prilohy_web/zakaznicka_podpora/objednavani_internet/Strava_navod.pdf

http://uloziste.visplzen.cz/prilohy_web/zakaznicka_podpora/objednavani_internet/Strava_android.pdf

 

 
AKTUÁLNÍ

INFORMACE O ROZVRHU A SUPLOVÁNÍ

 zveřejněno  4. 9. 2017

se nachází na sránce:

http://mzsobecnice.edupage.org

-------------------


Žáci a pedagogové Masarykovy základní školy v Obecnici se zapojili do kampaně „Celé Česko čte dětem“. Cílem projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den. Rodiče, připojte se s námi.

V rámci kampaně se žáci také zapojí do výtvarné soutěže ,,Příběh za oknem”. Více informací na http://celeceskoctedetem.cz/

http://celeceskoctedetem.cz/

---------------------------------------

"Když chceš, tak to dokážeš!", inspiruje Radek "Gipsy" Banga školáky

Cílem projektu je motivovat nejmladší generaci k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, drog, nesnášenlivosti a dalších variant rizikového chování.

Radoslav Banga, známý také pod pseudonymem Gipsy, je rapper, hudebník, zpěvák a textař romského původu. Přestože dostal do vínku nálepku "nepřizpůsobivé menšiny", sociálně slabší podmínky a drobnější tělesný vzrůst, nezabránilo mu to, aby zúročil svůj talent. Naopak se tyto zdánlivé handicapy staly hnacím motorem v jeho úsilí něco dokázat.

 

Proškoly.cz

http://www.proskoly.cz/

 

Vážení rodiče, zde si může váš syn-dcera udělat online test.

        Hesla do programu dostane každý žák od třídního učitele.

Testy, dotazníky, procvičování. Už 8 let bez přestávky.

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak děti mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Rozvoj rozumových schopností

Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Na ty se v běžných hodinách kvůli vysokému počtu žáků ve třídě a omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Procvičování znalostí do školy

Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích. S rozšířením portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka se z portálu Proškoly.cz stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy.

Volba povolání

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

Nemáte přístupové údaje?

Testy jsou přístupné pouze žákům škol, které vlastní licenci na využití portálu. To, zda „Vaše“ škola licenci vlastní, zjistíte nejlépe v našem Katalogu škol, ve kterém jsou školy s licencí zvýrazněny označením Aktivní škola. Je-li Vaše škola zvýrazněna, požádejte ve škole o poskytnutí přístupového jména a hesla. Pokud škola licenci nevlastní, doporučujeme spojit se s dalšími rodiči (neformálně či prostřednictvím třídních schůzek, Sdružení rodičů, Rady školy,…) a společně školu požádat o její zakoupení.

Provozovatelem tohoto serveru je společnost DATABOX s.r.o., Máte-li zájem o poskytnutí licence na využívání portálu Proškoly.cz, kontaktujte nás, rádi za Vás vedení školy oslovíme.

 
 
 
 
 
 
  

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena