| Přihlásit |     | Nápověda |    

Minimální preventivní program

    Škola každoročně  zpracovává Minimální preventivní program, určený k prevenci všech forem rizikového chování žáků.

    Součásti programu jsou specifické  i nespecifické preventivní aktivity.

    Tento program je uložen u vedení školy a školního metodika prevence, kde do něho mohou zákonní zástupci nahlédnout.

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena