| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 17.6.2016 proběhlo ve Spolkovém domě pasování prvňáčků na čtenáře. Této slavnostní chvíle se zúčastnili i někteří rodiče a prarodiče prvňáčků. Na prvňáčky čekal brdský skřítek a pohádkový Shrek. Prvňáčci pod vedením třídní učitelky nejprve prokázali, že opravdu umějí číst. Paní učitelka měla pro děti připravený text o krtečkovi. Děti četly se zaujetím, vůbec se nestyděly. Pan místostarosta Hudeček následně prvňáčky odměnil šerpou čtenáře, Shrek je popasoval kouzelným mečem, brdský skřítek věnoval prvňáčkům pěknou knížku. Slavnostní dopoledne ukončily děti ve školní jídelně, kde pro ně bylo připraveno sladké pohoštění. Přejeme prvňáčkům pěkné chvíle u přečtených knížek.