| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

Den Země

Svátek naší planety oslavili prvňáčci aktivně. Vydali se na přírodovědnou vycházku na Octárnu. Cestou k Octárně plnili různé úlohy z oblasti poznávání rostlin, stromů, dopravní výchovy a zásad první pomoci. Zpáteční cesta se nesla v duchu úklidu, děti nasbíraly 5 pytlů pohozených odpadků, které statečně donesly až ke škole. Dopoledne, které bylo věnováno i recyklaci odpadků, zakončily děti výtvarným návrhem veselého kontejneru na odpadky. Děkuji prvňáčkům za odpovědný přístup k přírodě a životnímu prostředí našeho okolí.

Mgr. Jana Pokorná, tř. učitelka

 

     

    

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena