| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

Dělení drog

Konopné drogy (hašiš, konopí, marihuana) jsou drogy s účinnou látkou THC (tetrahydrokanabiol), vyvolávají psychickou závislost.

Halucinogeny (LSD, halucinogenní rostliny) obsahují několik set různých látek. Vysoké dávky mohou způsobit

poruchy myšlení, zvýšenou vztahovačnost až paranoiu, doprovázenou poruchami paměti, úsudku a pozornosti.  Pro nízké dávky je typický výskyt iluzí a pseudohalucinací, barevných a kaleidoskopických obrazců a euforie.

Opiáty (některé alkaloidy, opia, heroin) vyvolávají těžkou fyzickou závislost a množství destruktivních   a sebedestruktivních návyků. Účinnou látkou většiny opiátů je morfin a jeho deriváty, které se v těle znovu metabolizují na morfin. Opiáty spolu s ředidly jsou vnímány jako nejnebezpečnější skupina drog vůbec.

Stimulancia (pervitin, kokain) stimulují centrální nervovou soustavu a vzniká na nich silná psychická závislost.  Po častém a dlouhotrvajícím zneužívání dochází k proměnám psychiky. Vznikají toxická psychóza, paranoia a halucinace.

Taneční + nové drogy (extáze) mají různý stupeň rizika vzniku tolerance i závislosti. Po požití k sobě mají lidé blíž, zažívají extrémní euforii, necítí hlad, únavu. Jako u všech ilegálních drog zde není jasné, jak velké množství účinné látky pilulka obsahuje.

Jak se projevuje závislost?

Silná přemáhající touha, nebo pocit puzení užívat drogu (craiving, ,,bažení“).

  • zhoršená sebekontrola v souvislosti s užíváním drogy (porucha sebeovládání)
  • somatický odvykací stav (,,absťák“, třes, nervozita, výrazný neklid)
  • zvyšování tolerance vůči droze
  • postupné zanedbávání zájmů, rodiny, přátel
  • pokračování v užívání drogy přes jasný důkaz škodlivých následků.

 

Důležité pojmy:

tolerance - klesající účinek stejného množství drogy, uživatel musí zvyšovat dávky, aby dosáhl efektu,

flaschback - stav, kdy se nečekaně vrátí účinek drogy (např. i za půl roku),

amotivační syndrom - souhrn účinků spojených s užíváním konopí zahrnuje- apatii, ztrátu výkonnosti, ztrátu motivace… aneb ,,Všechno je mi jedno“.

Drogový slang

skunk, špek, joint - marihuana

hulit - kouřit trávu

káčko, candy, pudr - kokain

háčko, kámen - heroin

téčko - toluen

schíza , stíha - iracionální pocity pronásledování a ohrožení, příznak toxické psychózy během intoxikace (pervitinem)

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena