| Přihlásit |     | Nápověda |    

Andersen 2013

Noc s Andersenem

   Tak máme za sebou další Noc s Andersenem. Tentokrát jsme nocovali ve škole už poosmé. 5. dubna 2013 před sedmnáctou hodinou už u hlavního vchodu do Masarykovy základní školy Obecnice stály natěšené děti. Dobře věděly, že jako obvykle je pro ně připravený bohatý program. Samy se také předem pečlivě připravovaly. Jen co se otevřely dveře, hned se všichni ubytovávali v určených třídách a poté spěchali do tělocvičny. Žáci deváté třídy si připravili prezentace, ve kterých představili život a dílo české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Následovala vystoupení jednotlivých tříd. Každá třída měla přichystanou jednu pohádku H. Ch. Andersena. Objevily se různé způsoby pojetí i zpracování. Všem se vystoupení podařilo. Diváci dostali po každé pohádce malou pozornost, která měla děj připomínat  - mušličku, vojáčka, hrášek, čokoládový peníz, květinu. Následovalo soutěžení ve znalosti pohádek podle krásných ilustrací, které namalovali čtvrťáci, a podle úryvků z textu. Také si všichni společně začarovali a  nesměl chybět ani tradiční průvod kolem školy s lampiony. Po příchodu čekaly na diváky další Andersenovy pohádky a potom příprava „pelíšků“ na spaní. Jako obvykle si všichni měli ještě dlouho o čem povídat. Malí i velcí si Noc s Andersenem pěkně užili a byli velmi spokojeni.                                          T. Dragounová, D. Poláková, IX. tř.