| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

Sportovní den

     Za krásného májového počasí se v pátek  2. 5.  uskutečnil na naší škole Sportovní den.

     I když se někteří těšili na ředitelské volno, sportovních soutěží se účastnilo mnoho dětí. Ti mladší z prvního stupně soutěžili  v lehkoatletických disciplínách – skoku dalekém, běhu na 60 m a hodu kriketovým míčkem; starší chlapci změřili síly v malé kopané a děvčata v přehazované. Za pěkné výkony těm mladším byly odměnou diplomy a čokoládové medaile, ti starší se spokojili s diplomy a hezkými pocity za vybojované vítězství.

     Za všechny medailisty jmenujme vítěze v kolektivních sportech. Přehazovanou vyhrála děvčata z 9. třídy, v malé kopané byli nejlepší hoši z 8. třídy. Všem vítězům sportovního klání blahopřejeme. Poděkování patří též pedagogickému dozoru a panu J. Ontlovi za přípravu fotbalového hřiště a hřiště na atletické závody.                                   

        Mgr.  Jiří Matějka

               6    12

    9     5

8  

             13      

 

 

 

 

  

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena