| Přihlásit |     | Nápověda |    

Varovná znamení užívání drog

 

 

 1. Náhlé změny nálad, netypické reakce na určité situace
  Některé dítě se začne stranit ostatních, jiné se stane hvězdou společnosti. Některé se začne hádat, jiné je najednou hodné. Jak zvýšená podrážděnost, tak i nápadný klid a pasivita patří k typickým projevům užívání drog.
 2. Zhoršování ve škole
  To může zahrnovat zhoršování známek, absence ve škole, zanedbávání úkolů. Stejně tak může dojít k tomu, že přestane chodit do kroužků či sportovních oddílů. Snadno se vzdává při sebemenších překážkách.
 3. Změna přátel a známých
  Výrazná změna blízkých lidí kolem dítěte vždy naznačuje nějakou změnu. Pokud se jedná o starší děti, o lidi, které vám nechce dítě představit, je vždy dobré zvýšit svou pozornost a péči.
 4. Výrazná změna v oblékání a stylu hudby
  Není snadné se orientovat v tom, se kterým stylem je více spojeno užívání drog. Rodičům v tom mohou pomoci známí, jiní mladí lidé a někdy i dítě samo. Prudké změny sice k dospívání patří, ale vždy stojí za to si v takové době dítěte víc všímat a komunikovat s ním. To však není možné pokud, zůstanete jen u kritického tónu.
 5. Skrývání a zakrývání
  Tmavé brýle mohou zakrývat červené oči po kouření marihuany nebo zúžené zornice po heroinu. Dlouhé rukávy dobře skryjí vpichy. Plandavé oblečení ztrátu váhy. Dospívající vyžaduje obvykle zaručené soukromí pro své osobní věci. Nadměrné skrývání, zamykání a podrážděnost při vstupu do pokoje mohou naznačovat více než jen běžnou potřebu soukromí.
 6. Častá vyčerpanost, únava a spavost
  Spíše než o skutečné vyčerpání organismu jde o souhrn dílčích příznaků spojených s užíváním. Tělesná pasivita u heroinistů patří k celkovému obrazu i jejich životního stylu (rozhýbat je může až shánění peněz na heroin nebo hledání dealera). Spavost je také průvodním znakem užívání – zvláště v době nejsilnějších účinků uživateli padají víčka a vypadá, že každou chvíli usne.
 7. Lži a předstírání
  Lži dětí, které dřív nelhaly, nebo velký výskyt lhaní u jiných může svědčit o tom, že potřebují svůj životní styl, pohyb přes den, známé či důvod utrácení peněz skrýt. Záleží samozřejmě na dosavadním vývoji dítěte v této oblasti a celkovém prostředí rodiny. Nicméně lhaní a předstírání je jedním z typických příznaků narušení osobnosti závislého. Důvody jsou prosté: zajistit si možnost pokračovat v užívání drog nebo pití a pomocníkem v tom je zpochybnění některých morálních hodnot.
 8. Překvapivě rychle nastupující sexuální aktivita
  U předtím uzavřených či stydlivých mladých lidí může rychlý nástup sexuální aktivity vypovídat o tom, že k potlačení rozpaků a povzbuzení užívají více alkohol či drogy.
 9. Izolace od rodiny
  Dospívající se učí být sám a potřebuje si vytvořit hranici mezi sebou a zbytkem rodiny. Když tato samota dlouhodobě přetrvává a blokuje přirozenou komunikaci s ostatními, může jít o výsledek nadměrného zapojení dítěte do jiného světa – tudíž i světa drog. Taková izolace se překonává jen pomalu a vyžaduje ze strany rodičů citlivost a značnou vynalézavost.
 10. Snížené sebevědomí
  Pocit outsidera ve škole i v rodině často předchází experimentování s drogami. Propady a krize dítěte, které si připadá stále jen kritizované, neúspěšné a odmítané jsou významným signálem pro blízké.
 11. Chybějící léky či alkohol v domácnosti
  Když se začnou ztrácet prášky proti bolesti nebo léky na spaní, nebývá to obvykle dílo skřítka, ale signál, že dospívající nebo jeho kamarádi zkouší drogu, která je nejdostupnější. To platí i o alkoholu. Bezplatný zdroj alkoholu je lákadlo i pro mnoho dospělých. Většina heroinistů navíc uvádí, že před heroinem pili větší množství alkoholu.
 12. Ztrácející se věci a peníze
  Zvláště ve větších či bohatších domácnostech se mohou začít ztrácet věci či peníze. Bývají to ale signály obvykle bez odezvy. Když si však dítě začne brát peníze, zastavovat nebo prodávat předměty z domova – své či cizí, je to spíše známka toho, že se v jeho životě objevila nová potřeba. Může samozřejmě jít o potřebu kupovat si nové CD, nicméně pokud přitom porušuje běžné normy, bere si věci bez dohody, zamlčuje a nedokáže doložit své útraty, je dobré zvýšit svou pozornost.
 13. Nález drogy nebo pomůcek k jejímu užívání
  Tato situace většinou vyžaduje okamžitý zásah. Dítě se obvykle hájí tím, že to patří kamarádovi, nebo že to už nebere, případně tvrdí, že o tom nic neví. Kdo by nebyl rád ukolébán v klidu takovým vysvětlením? Ale i ten fakt, že vaše dítě pomáhá kamarádovi přechovávat drogy nebo náčiní k jejich užívání je varovný a navíc může mít zákonné důsledky.

  Ještě jednou zdůrazňujeme: nic z výše uvedených příznaků nemusí dokazovat užívání drog. Pokud se takové známky vyskytují společně nebo opakovaně, vždy se vyplatí reagovat.

Autor : PhDr.Martin Hajný

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena