Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

Poplatky

                     Úplata za předškolní vzdělávání                 

Pro školní rok 2019/2020 stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání 350 Kč měsíčně.

 Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,  který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

     Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání     

 

 Osvobozen od úplaty je:

 a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

 b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na         péči,

 c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

 d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky                     pěstounské péče,

 pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.       

 

     Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání     

Prominuta úplata bude zákonnému zástupci dítěte v případě, kdy dítě nedocházelo do MŠ po dobu delší

než dva měsíce z důvodu dlouhodobé nemoci. 

(Žadatel musí podat písemnou žádost u ředitelky MŠ a výše uvedené skutečnosti prokázat předložením

písemného potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti s dorost).

 

                     Úplata za školní stravování                         

Strávníci do 6 let

 

Cena za potraviny stanovená dle finančního normativu

Polodenní pobyt

Celodenní pobyt

Přesnídávka

8,00 Kč

Přesnídávka

8,00 Kč

Oběd

18,00 Kč

Oběd

18,00 Kč

Svačina 

Svačina

7,00 Kč

Celkem

26,00 Kč

Celkem

33,00 Kč

 

Strávníci od 7 let

 

Cena za potraviny stanovená dle finančního normativu

Polodenní pobyt

Celodenní pobyt

Přesnídávka

8,00 Kč

Přesnídávka

8,00 Kč

Oběd

20,00 Kč

Oběd

20,00 Kč

Svačina

Svačina

7,00 Kč

Celkem

28,00 Kč

Celkem

35,00 Kč

 

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena