| Přihlásit |     | Nápověda |    

Zápis dětí do naší školky 2018/2019

Zápis do Mateřské školy bude ve čtvrtek 3.5.2018.

 
 
Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  
stanovují po dohodě se zřizovatelem termín, dobu a místo  pro  
 
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K NEPOVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ V
 
MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K ZÁPISU K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU
 
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE pro školní rok 2018/2019  
 
 na čtvrtek 3. května 2018 od 10,00 do 16,00 hodin
 
v sídlech jednotlivých mateřských škol.

 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena