| Přihlásit |     | Nápověda |    

Šablony pro MŠ Klličkova vila

 

V rámci projektu Šablony pro MŠ Klličkova vila s registrašním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005652, proběhla ve školním roce 2017/2018 v naší mateřské škole odborně zaměřená tématická setkání s rodiči dětí v MŠ a externím lektorem 

1. Emoční inteligence a emoční připravenost dětí na školu

2. Vánoční tvoření jako prostředek k rozvoji dovedností napomáhajících zvládnutí činností a tvořivých aktivit       na základní škole

3. Jarní tvoření se zaměřením na motorické dovednosti v pracovních činnostech aneb Co má umět předškolák?

4. Grafomotorika

5. Zrakové a sluchové vnímání

6. Potřeby dětí a jejich uspokojování s ohledem připravenosti na školu

7. Sportovní odpoledne aneb Jak podpořit zdárný fyzický rozvoj dítěte k usnadnění vstupu do základní školy


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena