| Přihlásit |     | Nápověda |    

Šablony pro MŠ Klličkova vila

 

V rámci projektu Šablony pro MŠ Klličkova vila s registrašním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0005652, proběhla ve školním roce 2017/2018 v naší mateřské škole odborně zaměřená tématická setkání s rodiči dětí v MŠ a externím lektorem 

1. Emoční inteligence a emoční připravenost dětí na školu.

2.Vánoční tvoření jako prostředek k rozvoji dovedností napomáhajících zvládnutí činností a tvořivých aktivit       na základní škole


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena