| Přihlásit |     | Nápověda |    

Zápis pro šk. rok 2022/2023

ZÁPIS PRO ROK 2022-2023

Schůzka pro rodiče nových dětí se uskuteční 14.6. 2022

v 15 hodin v mateřské škole.

Je velmi důležité na schůzku přijít, dozvíte se zde mnoho informací o režimu dne a o platbách školy. Prosím, přijďte bez dětí !!!!!

Nepřítomnost omluvte ředitelce školy : 774 113 293 / Eva Čechová

Zápis proběhl 5.5. 2022 v 10,00 - 16,00 hodin

Bylo přijato 22 přihlášek

Přijato celkem 16 dětí, 6 zpětvzetí žádostí ( volba jiné MŠ).

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude svolána v průběhu měsíce červen. Termín a čas Vám upřesníme co nejdříve.

Po dohodě s rodiči bude plánované delší zvykání u netříletých dětí a možný pozdější nástup. Doporučuji.

Eva Čechová

Seznam přijatých dětí: viz příloha ( rolujte níže)

Vyvěšeno 12.5. 2022

 

 

 

 


 

 

 


 
Download dokumentů:

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena