| Přihlásit |     | Nápověda |    

Vize naší mateřské školy

Naše motto:
„Jsme tu pro druhé lidi,
zejména pro ty,
na jejichž úsměvu a blahu
závisí naše štěstí..."     A. Einstein

1. Šťastné dítě
Šťastné dítě si můžete představit různě. My si takové dítě představujeme veselé, smějící se, radující se, hrající si, mající zájem o dění v MŠ, těšící se do MŠ, kamarádské. To vše s ohledem na individualitu každého dítěte.
2. Homogenní prostředí
Homogenní prostředí na základě normality věku, nikoliv handicapu, barvy pleti, vyznání, národnosti, fyzické či psychické odlišnosti. Naší vizí je, aby všechny děti měly možnost vzájemně se stýkat a vytvářet přátelské vztahy, aby se všechny mohly podílet na aktivitách školního života, aby si hrály a učily se společně a s takovým přístupem, aby byly úspěšné. Každé dítě je individualita, osobnost a má tak být respektováno. 
3. Dobrý start do školy
Dalším důležitým cílem je pro nás připravit dětem dobrý start do školy. Rozvíjení schopností dítěte, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena