| Přihlásit |     | Nápověda |    

Projekt Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa

Název projektu:

Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580

yes Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a

výchově

yes Poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a

zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v

sociálních a zdravotnických službách

yes Školní asistent


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena