| Přihlásit |     | Nápověda |    

Projekt Šablony - Kráčíme spolu III

 

Od 1.9.2021 - 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020283 s názvem "Kráčíme spolu III“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

 

Celková výše podpory činí 274 731,- Kč.


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena