| Přihlásit |     | Nápověda |    

Platby v MŠ

Platby ve školním roce  2022/2023

Úplata za předškolní vzdělávání

na tento rok je stanovena na 350 Kč za měsíc a platí se vždy do 28. dne v měsíci. Úhradu plaťte na účet 524246319/0800, variabilní symbol pro každé dítě je vyvěšen v hale na nástěnce. Je možné zaplatit i za více měsíců najednou, ale vždy násobek 300,– Kč

Úhrada se neplatí za měsíce červenec a srpen. Od placení úhrady jsou osvobozeny děti, které ve školním roce dovrší 6 let.

Příspěvek na Občanské sdružení při Mateřské škole V Zahradě

se platí 1x za rok 1500,– Kč nebo 2x po 750,-Kč do konce září  a do konce ledna  na účet Občanského sdružení 524849339/0800

(POZOR, ČÍSLO ÚČTU JE JINÉ NEŽ PŘI PLACENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ, variabilní symbol je stejný jako při platbě úplaty)

Stravné se platí inkasem - podrobnosti na nástěnce v hale nebo v kuchyni MŠ Jungmannova

 

 

 


 


 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena