| Přihlásit |     | Nápověda |    

Projekt Šablony - Kráčíme spolu II

Od 1.9.2019 - 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu s názvem "Kráčíme spolu II„ a registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014946, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

 

Celková výše podpory činí 423 984 Kč.

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena