| Přihlásit |     | Nápověda |    

Projekt Šablony - Kráčíme spolu

 

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007849 s názvem "Kráčíme spolu", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Celková výše podpory činí 302 216 Kč


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena