| Přihlásit |     | Nápověda |    

Zápis pro šk. rok 2020/2021

Schůzka rodičů nově přijatých dětí : 22.června ( pondělí), v 15,00 hodin. Schůzka proběhne v mateřské škole nebo na terase školní zahrady.

Prosím, přijďte bez dětí.. Děkuji za pochopení.

Zápis probíhal 2.5. 2020 - 16.5. 2020

 

Počet žádostí : 22, přijato 14, žádostí zpětvzetí žádostí 5, nepřijato 3

 

Rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí dítěte - seznam ( rolujte)

 

Zveřejněný seznam přijatých uchazečů je pod  přiděleným registračním číslem podle § 183 odst. 2 ( Školský zákon)

Informativní schůzka, rodičů nově přijatých dětí, proběhne v polovině června. Termín bude upřesněn. Prosím o návštěvnost bez dětí, jedna osoba. Zajistěte si hlídání dítěte. Schůzka bude trvat 60 -90 minut a dozvíte se důležité informace pro Vás. 

Eva Čechová - ředitelka

 

Vyvěšeno : 26.5.2020

 

Sejmuto : 2.7.2020

 

 

 

 

Eva Čechová

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena