| Přihlásit |     | Nápověda |    

 

Mateřská škola V Zahradě

6,30 - 16,30

v menu nové: Zápis 2021/ 22 ( pod složkou ÚVODNÍ STRANA)

14.4. Upozornění pro rodiče, pro které je otevřena mateřská škola ( předškoláci + děti IZS - rozšířené), tedy všechny, které obvolávaly paní učitelky). OD 12.4. už pro Vás neplatí možnost čerpání OČR. Informujte se o tom, aby jste nebyli překvapeni. !!!!!!!!!!!!!!!!

9.4. Vážení rodiče, vše je přichystané,test jsme si vyzkoušely na jedné z nás a v pondělí Vám děvčata se vším poradí.  Jen Vás prosím o to, aby jste vše prováděli poctivě ( vytírání nosíku), neboť by se vše muselo opakovat. Test vyhodnocuje i nesprávné provedení.

Novinkou ve školce je to, že už máme v dolní třídě položené koberce. Konečně se mohlo zakoupit a položit. a tímto děkuji panu Martinovi Kozákovi z firmy K+K za jeho ochotu a vstřícnost.

Moc se těšíme i na ostatní děti a věříme, že se vše brzy vrátí do normálních kolejí.

7.4. Vážení rodiče, dovolte nám několik informací k otevření provozu od 12.4. 2021.

Pouze děti - předškoláci ( všichni co půjdou k zápisu) + děti rodičů IZS ( 2 roky a více dítě).

Rodič má možnost se rozhodnout k distanční výuce ( dítě dostane balíček výuky na týden a rodič s ním musí vypracovat)

Co Vás čeká: testování dítěte 2 x v týdnu ( Po + Čt)

Testování bude probíhat touto formou: testování se bude provádět v hale školy a uvnitř budou přítomni nejvýše 3 rodiče s dětmi. Na výsledek ( přibližně 15 - 20 minut) si rodič s dítětem musí počkat venku, aby bylo umožněno testování dalším příchozím dětem. Dítě bude mít roušku a odkryje si pouze nos k testování. Všichni dospělí musí mít respirátor.

Je teda velmi nutné přijít do MŠ nejpozději do 7,30 hodin, aby se zdárně otestovalo do 8,00 a byl nahlášen počet strávníků do ŠJ.

Škola nepřijímá vyhotovené testy z domova.

Testy jsou neinvazivní - štěteček do nosu 2,5 cm. Test bude provádět rodič ( zákon. zástupce) pod dohledem školních asistentů a vyhodnocení Vám bude sděleno a dítě bude vpuštěno do budovy školy. ( může s rodičem).  Do vyhodnocení testu musí mít dítě na ústech roušku.

V případě negativního testu si může roušku sundat a nemusí ji mít po celou dobu v MŠ a na zahradě MŠ.

Děti budou ve skupinkách ( nejvýše 15 dětí)

V případě pozitivního testu v pondělí -  rodič odvádí dítě domů, informuje lékaře dítěte a postupuje podle jeho pokynů.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek- rodič odvádí dítě domů a MŠ informuje rodiče ostatních dětí ze skupiny, že všechny děti ze skupiny musí do karantény a čeká se na PCR test pozitivního dítěte.

V případě pozitivního testu PCR se trasují zbylé děti ze skupiny.crying

Pro zjednodušení celého testování Vás všechny moc prosím, připravte své děti na testování, řekněte jim co je čeká a jak to bude probíhat. Nejlépe, když si jeden test zakoupíte v lékárně a dětem ho alespoň ukážete a popovídáte si o tom všem.

Rodiče IZS:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogičtí pracovníci

- zaměstnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

-zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví

- zaměstnanci v sociálních službách

- zaměstnanci ÚP ČR

- zaměstnanci ČSSZ a OSSZ

-zaměstnanci FS ČR

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Zájemci z IZS, prosím o nahlášení zájmu docházky dítěte do MŠ. Volejte na kontakt ředitelky. Zítra budou vytipovaní rodiče obvoláváni, ale vzhledem k tomu, že u Vás ve většině neznáme Vaše profese, je možné, že nevíme, zda nepatříte právě Vy, do skupiny IZS.

Prosíme všechny rodiče o maximální spolupráci. Testování bude pro všechny náročné, snažme se tedy, aby děti nebyly ve stresu a v nepohodě. Prosím všechny rodiče o maximální pochopení v případě pozitivity některého z dětí. Snažte se testy provádět poctivě a ohleduplně k ostatním dětem, zaměstnancům, rodičům a všem příslušným rodinám.  

Za celý kolektiv a s přáním návratu do normálního světa Vám děkuje      Eva Čechová

 

V menu : otevřené MŠ v době letních prázdnin

 

 

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena