| Přihlásit |     | Nápověda |    

Zápis pro šk. rok 2020/2021

Zápis probíhal 2.5. 2020 - 16.5. 2020

 

Počet žádostí : 22, přijato 14, žádostí zpětvzetí žádostí 5, nepřijato 3

 

Rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí dítěte - seznam ( rolujte)

 

Zveřejněný seznam přijatých uchazečů je pod  přiděleným registračním číslem podle § 183 odst. 2 ( Školský zákon)

Informativní schůzka, rodičů nově přijatých dětí, proběhne v polovině června. Termín bude upřesněn. Prosím o návštěvnost bez dětí, jedna osoba. Zajistěte si hlídání dítěte. Schůzka bude trvat 60 -90 minut a dozvíte se důležité informace pro Vás. 

Eva Čechová - ředitelka

 

Vyvěšeno : 26.5.2020

 

Sejmuto : 

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dětí, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

 

 

 

Děkuji za pochopení Eva Čechová

 

 

(níže seznam přijatých dětí)


 
Download dokumentů:

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena