| Přihlásit |     | Nápověda |    

Zápis pro šk. rok 2019/2020

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 SE KONAL 2. 5. 2019 OD 10.00 DO 16.00

Z informativní schůzky nových rodičů :

Dne 11.6.2019 proběhla informativní schůzka rodičů nových dětí.

Doplňuji informaci o zřízení inkasa pro ŠJ . Prosím všechny rodiče aby měli do konce srpna 2019 zřízené inkaso na platby za stravu dítěte. Vyplněný formulář odevzdáte první týden v září ve školní jídelně vedlejší MŠ. Formulář ke stažení ( níže). Bude-li ochota v bankovních ústavech - prosím o razítko z jejich strany, že máte inkaso zřízené. Velice děkuji

Program informativní schůzky:

1. provoz školy

2. zvykání dětí

3. co by mělo dítě zvládat

4. vybavení dítěte do školky ( oblečení, obuv)

5. kdy dítě zvládá kroužky

6. GDPR, zabezpečení školy, fotografování dítěte

7. včasné příchody s dětmi, spaní ve školce

8. informace na tiskopisech 

9. platby ve školce, zřízení inkasa pro ŠJ ( formulář ke stažení níže)

Děkuji všem zúčastněným rodičům.

 

 

 

 

K zápisu přišlo 22 dětí

Z toho: 

7 dětí se umístilo na jinou MŠ (  dodatečně staženo přihlášek)

14 dětí přijato

1 ditě nepřijato  - registrační číslo 212019

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí ( viz níže) proběhla 11.6. 2019 

v 15,00 hodin v naší mateřské škole.

 

Zde formulář pro zřízení inkasa - platby za odběr stravy Vašeho dítěte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Download dokumentů:

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena