| Přihlásit |     | Nápověda |    

Přihláška prázdninový provoz

Děti, jejíchž rodiče podali žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz, jsou přijati.

23 dětí přijato

+ 2 sourozenci ( po doplnění údajů a přiložení 1 ks evidenčního listu) při  splnění přijati

Žádám všechny rodiče aby v řádném termínu uhradili stravné ve ŠJ ve vedlejší MŠ

V SOUČASNÉ DOBĚ JE NAPLNĚNA KAPACITA ŠKOLY NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ !!!

 

smiley

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je ke stažení přihláška na prázdninový provoz + dohoda (přihláška) ke stravování pro děti z jiné MŠ stejného zřizovatele.

Naše mateřská škola bude mít provoz 5.8. -11.8.2019.

Přihlášky + kopii evidenčního listu Vaší kmenové mateřské školy možno odevzdat od 3.5. - 31.5.2019, zde, v MŠ V Zahradě.

Na naší přihlášce o umístění dítěte je i potvrzení od lékaře. 

Stravné, na celou přihlášenou docházku, je nutno uhradit v termínu od

10.6. - 14.6. 2019 do pokladny vedlejší MŠ která nám zajišťu je stravování a to vždy od 6,30 - 8,00 hod a od 13,00 - 15,00 hod. Plaťe v bílé, nízké budově Školní jídelna ( naproti ZUŠ , ul, Jungmannova).

Cena stravného na jeden den 31,- Kč a děti s odloženou školní docházkou 33,- Kč 

POKUD DANOU ČÁSTKU NEUHRADÍTE VČAS, NEMŮŽEME VÁS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PŘIJMOUT.

Případné přeplatky Vám budou vráceny na Váš účet v měsíci září.

Upozorňujeme rodiče , že naše služba je pro děti našeho zřizovatele a tím je MÚ Příbram. 

 

O přijetí či nepřijetí se dozvíte 3.6. 2019 na našich web. stránkách. Nepřijaté děti by byly pouze za předpokladu vyčerpání kapacity školy a nesplnění podmínek o přijetí. ( žádost + potvrzení lékaře). Proto raději volejte do MŠ zda máme ještě volné místo.

Děkujeme za pochopení Eva Čechová 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena