| Přihlásit |     | Nápověda |    

Zápis

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 -2019 - PROBĚHL

  3.5. 2018 ( NÍŽE ROZHODNUTÍ)

10,00 hod - 16,00 hod.

 

Přijato: 11 dětí

Nepřijato: 2 děti

Zpětvzetí: 5 dětí ( jdou na jinou MŠ)

Viz v příloze rozhodnutí 2018

 

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí bude 21.června v 15,00 hodin v areálu školy. 

Nepřítomnost předem omlouvejte na čísle 774113293

V Příbrami 18.5.2018                    Eva Čechová – ředitelka školy

 

( v příloze Rozhodnutí o přijetí dětí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena